A.J. Klein

No feed items found.

Player Stats

AJ Klein (@AJKlein47) | Twitter

The latest Tweets from AJ Klein (@AJKlein47). I-State Cyclone. Carolina Panther. Faith, Belief, Vision, Hardwork, Determination & Dedication Instagram: Ajklein47. Charlotte, NC / IA / WI